SH ČMS - Okresní sdružení hasičů České Budějovice

Aktuality

Postupová OZ, aktualizace seznamu soutěží OZ kvalifikačních kol 60 m 2024.pdf Více
Soutěže a výročí 2024 Soutěže a výročí 2024.pdf Více

O sdružení

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Okresního sdružení hasičů
České Budějovice

Činnost OSH České Budějovice probíhá v souladu se Stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hlava osmá: OSH, Orgány OSH a Kancelář:

...OSH v rozsahu vymezeném těmito stanovami analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost sdružení a sborů ve stanoveném územním obvodu zejména... - viz Stanovy SH ČMS

Více o nás

SH ČMS - Okresní sdružení hasičů České Budějovice

Sponzoři